Spiseforstyrrelser - Φ

(P86)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning

Fam/ Sos: Arv. Språk. Bosted-, omsorg-,  familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Somatisk- og psykisk komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering?

Aktuelt: Debut og utvikling av symptomer. Funksjonsfall. TraumaSuicidalitet? Rus?

Funn: Relevante psykiske og somatiske funn. Motivasjon og samtykke (ungdom).

Suppl. us: BMI. Resultat av Blodprøver og ev. andre tester.

Vurdering: Henv. til PF for spiseforstyrrelse (nr: 9). Iverksatt tiltak? Suicidrisiko. Førerkort.

Obs!: Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr. Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Fam/ Sos: Arv. Språk. Bosted-, omsorg-,  familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Somatisk- og psykisk komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering?

Aktuelt: Debut og utvikling av symptomer. Funksjonsfall. TraumaSuicidalitet? Rus?

Funn: Relevante psykiske og somatiske funn. Motivasjon og samtykke (ungdom).

Suppl. us: BMI. Resultat av Blodprøver og ev. andre tester.

Vurdering: Henv. til PF for spiseforstyrrelse (nr: 9). Iverksatt tiltak? Suicidrisiko. Førerkort.

Obs!: Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr. Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning

 

 • nyoppståtte tilstander
 • varighet av tilstanden
 • raskt vekttap
 • familiekonflikter og traumer
 • komorbide tilstander som angst og tvang
 • motivasjon
 • sykdomsinnsikt
 • grad av undervekt
 • alvorlig somatiske symptomer og funn, herav hyppig oppkast med elektrolyttforstyrrelser
 • økt renselsesatferd
 • hurtigheten i utvikling av symptomene
 • KMI-krav etter ICD-10
 • manglende forventet vekst
 • familiens mestringsevne
 • KMI under 15
 • stor og rask vektreduksjon
 • tilleggssymptomer
  Følgende tegn kan gi mistanke om spiseforstyrrelser:
 • bekymringsfull vekt(utvikling)
 • endret spisemønster/atferd
 • vektreduserende atferd som oppkast og bruk av avføringsmidler
 • mangelfull pubertetsutvikling
 • menstruasjonsforstyrrelser
 • svimmelhet/besvimelser
 • overdreven eller tvangspreget fysisk aktivitet
 • sosial tilbaketrekning
 • overopptatthet av kropp og mat

Ved begrunnet mistanke om spiseforstyrrelser bør barn og unge bli henvist til spesialisthelsetjenesten så raskt som mulig.

Pasienten henvises til psykisk helsevern. Når henvisningen blir vurdert i spesialisthelsetjenesten, vil det bli tatt stilling til hvilket pakkeforløp pasienten bør følge.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal pasienten henvises direkte til akutte tilbud innen psykisk helsevern eller ved somatisk eller annen egnet avdeling.

Ved behov for å drøfte om pasienten bør henvises, kan henviser kontakte spesialisthelsetjenesten for å få veiledning. For mer informasjon og eksempler på hvordan veiledning i praksis kan gjøres, se rundskriv, regjeringen.no).  eller Veiledningsplikt_rundskriv_i-3_2013


Søk i NEL for "Spiseforstyrrelser"

Tilstander Vis 25 treff »

Andre profesjonelle

Sykepleie

Presentasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 29.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Omfattende somatisk og psykiatrisk utredning. Behandling etter gjeldende retningslinjer.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • økt renselsesatferd
 • alvorlige somatiske tilleggssymptomer
 • KMI under 15
 • stor og rask vektreduksjon

Øyeblikkelig hjelp ved livstruende somatiske symptomer og suicidalitet.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medisinsk kontroll og familietilnærming med fokus på kropp og selvfølelse. Behandling etter gjeldende retningslinjer.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte tilstander
 • varighet av tilstanden
 • raskt vekttap
 • familiekonflikter og traumer
 • komorbide tilstander som angst og tvang
 • motivasjon
 • sykdomsinnsikt
 • grad av undervekt
 • alvorlig somatiske symptomer og funn, herav hyppig oppkast med elektrolyttforstyrrelser
 • økt renselsesatferd
 • hurtigheten i utvikling av symptomene
 • KMI-krav etter ICD-10
 • manglende forventet vekst
 • familiens mestringsevne

Øyeblikkelig hjelp må vurderes hvis flere alvorlighetsfaktorer opptrer.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, medisinsk kontroll og familietilnærming med fokus på kropp og selvfølelse. Behandling etter gjeldende retningslinjer.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte tilstander
 • økt renselsesatferd
 • alvorlige somatiske
 • tilleggssymptomer

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen