Spillelidenskap, patologisk

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv? Bosituasjon og omsrogsoppgaver. par- og sosiale- forhold. Førerkort.

Anamnese: Somatisk- og psykisk- komorbiditet. Tidl. OD? Tidl. avrusning?

Oppvekst: Søsken, foreldre. Fødsel, barndom og utvikling. Skolegang og pubertet.

Psyk. anamnese: Rus- debut, utvikling og funksjonsvikt.

Aktuell: Rus- og adferdsmønster. Faresignaler? Motivasjonsnivå. Kommunale tjenester?

Funn: Psykisk- og somatisk status. Suicidalitet? Psykosetegn?

Suppl. us: Resultat av rusmiddelanalyse.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv? Bosituasjon og omsrogsoppgaver. par- og sosiale- forhold. Førerkort.

Anamnese: Somatisk- og psykisk- komorbiditet. Tidl. OD? Tidl. avrusning?

Oppvekst: Søsken, foreldre. Fødsel, barndom og utvikling. Skolegang og pubertet.

Psyk. anamnese: Rus- debut, utvikling og funksjonsvikt.

Aktuell: Rus- og adferdsmønster. Faresignaler? Motivasjonsnivå. Kommunale tjenester?

Funn: Psykisk- og somatisk status. Suicidalitet? Psykosetegn?

Suppl. us: Resultat av rusmiddelanalyse.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • suicidalitet
 • psykisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • graviditet
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • gjeldssituasjon
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • aktivt bruk av rusmidler og/eller medikamenter
 • opphørt søvn og dårlig ernæring

Søk i NEL for "Spilleavhengighet"

Tilstander

Andre profesjonelle

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 18.08.2019

Patologisk spillelidenskap (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinsk utredning, poliklinisk behandling og samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • psykisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • graviditet
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • gjeldssituasjon
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • aktivt bruk av rusmidler og/eller medikamenter
 • opphørt søvn og dårlig ernæring

For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 18.08.2019

 Sykemelding- generell del 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.