Parkinson / Tremor

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Familieanamnese? Tungmetalleksposisjon?

Anamnese: Andre somatisk- el psykiatriske sykdommer?

Aktuelt: Beskrivelse av bevegelsesforstyrrelse og symptomer.  Medikamenter som er utprøvd.

Funn: Nevrologiske funn.

Suppl. us: TSH, FT4. RTG ikke nødvendig.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Familieanamnese? Tungmetalleksposisjon?

Anamnese: Andre somatisk- el psykiatriske sykdommer?

Aktuelt: Beskrivelse av bevegelsesforstyrrelse og symptomer.  Medikamenter som er utprøvd.

Funn: Nevrologiske funn.

Suppl. us: TSH, FT4. RTG ikke nødvendig.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • andre sykdommer
 • atypiske nevrologiske symptomer
 • symptomer på tilleggssykdom

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 29.11.2021

Bevegelsesforstyrrelser (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Spørsmål om Parkinsons sykdom, parkinsonisme, dystonier, uavklart tremor, andre bevegelsesforstyrrelser. Essensiell tremor og restless legs bør primært bli forsøkt behandlet i primærhelsetjenesten, om nødvendig etter rådgivning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • andre sykdommer
 • atypiske nevrologiske symptomer
 • symptomer på tilleggssykdom

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 29.11.2021

Parkinsonisme (N87)

 • De fleste pasienter med parkinsonisme vil som følge av sykdomsutviklingen trenge tilrettelegging i arbeidssituasjonen med gradvis reduksjon i arbeidsoppgaver.
 • Gradert og/eller full sykmelding benyttes etter individuell vurdering av tilstand og forløp.
 • Sykmelding på behandlingsdager og sykmelding under rehabiliteringsopphold kan være aktuelt for mange.
 • Mange blir varig arbeidsuføre før pensjonsalder og går sykmeldt frem til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen