Makroskopisk Hematuri

(U06)

Disse, for hematuri mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Yrke. Arvelighet. Røyk.

Anamnese: Komorbiditet, medikamentliste (antikoagulasjon?)

Aktuell: Hematuriens varighet og forløp. Ledsagende symptomer. Utløsende årsak.

Funn: BT, vekt, BMI.

Suppl. us: S-krea, HB, PSA, svar på radiologiske undersøkelser, ev. U-cytologi x 3

Vurdering: Pasienten med spontan makroskopisk hematuri henvises til urologisk poliklinikk for inklusjon i pakkeforløp blære. Vi sender også henvisning til CT-urinveier ved SØ parallelt med henvisning til uropol.

Obs!: Info om medisiner, antall fødsler for kvinner. -Behov for tolk (hvilket språk?). Sjekk riktig mobiltelefonnummer i EPJ.

Fam/ Sos: Yrke. Arvelighet. Røyk.

Anamnese: Komorbiditet, medikamentliste (antikoagulasjon?)

Aktuell: Hematuriens varighet og forløp. Ledsagende symptomer. Utløsende årsak.

Funn: BT, vekt, BMI.

Suppl. us: S-krea, HB, PSA, svar på radiologiske undersøkelser, ev. U-cytologi x 3

Vurdering: Pasienten med spontan makroskopisk hematuri henvises til urologisk poliklinikk for inklusjon i pakkeforløp blære. Vi sender også henvisning til CT-urinveier ved SØ parallelt med henvisning til uropol.

Obs!: Info om medisiner, antall fødsler for kvinner. -Behov for tolk (hvilket språk?). Sjekk riktig mobiltelefonnummer i EPJ.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • nyresykdom i familien
  • proteinuri
  • andre funn eller symptomer
Makrohematuri og pasienter med klare risikofaktorer bør prioriteres raskere enn gjennomsnittet. Anbefalt frist for denne gruppen er 4 uker.
CT-urinveier: Rekvirere CT urinveier med hematuri protokoll ved SØ på samme gang. Husk på S-Krea!

Søk i NEL for "Hematuri"

Symptomer Vis 22 treff »

Tilstander Vis 58 treff »

Andre profesjonelle Vis 18 treff »

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 23.10.2019

Hematuri (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Asymptomatiske pasienter under 40 år uten lang røykeanamnese med mikrohematuri, trenger ikke urologisk utredning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Makrohematuri og pasienter med klare risikofaktorer bør prioriteres raskere enn gjennomsnittet. Anbefalt frist for denne gruppen er 4 uker.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen