Utstående ører < 6 år

(H80)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Beskrivelse av symptomer.

Funn: Mastoid-Helix mål. Asymetri? Eksem/hudlidelser?

Vurdering: Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs!: Tolk behov?  Allergi? Medisinliste og Mobil nr oppdatert?

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Beskrivelse av symptomer.

Funn: Mastoid-Helix mål. Asymetri? Eksem/hudlidelser?

Vurdering: Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs!: Tolk behov?  Allergi? Medisinliste og Mobil nr oppdatert?

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • barn utsatt for mobbing på grunn av utstående ører
  • funksjonelle plager
  • asymmetri
  • avstand fra mastoid-ytre helixkant mer enn 23 mm
  • Indikasjon:
    • Avstand fra mastoid - ytre helix kant > 23 mm målt i frontalplanet.
    • Ved asymmetri: tydelig synlig differanse (6 - 7 mm).
  • Kontraindikasjon:
    • Eksem / hudlidelser som gir fare for postoperativ infeksjon / komplikasjoner.
  • Relativ kontraindikasjoner:
    • Bruk av antikoagulasjon / blodplatehemmere.
    • Annen komorbiditet som har betydning for operasjonen.
    • Urealistiske forventninger.

Søk i NEL for "Utstående ører < 6 år"

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 20.11.2019

Medfødte misdannelser - utstående ører (før skolestart)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
Før skolestart
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • barn utsatt for mobbing på grunn av utstående ører
  • funksjonelle plager
  • asymmetri
  • avstand fra mastoid-ytre helixkant mer enn 23 mm

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 20.11.2019

 Sykemelding- generell del