Klaffesykdommer

(K71)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet. Graviditet? Preoperativ vurdering?

Aktuelt: Symptomer og funksjonsnivå. Hjertesvikt? Synkoper? Arytmi? Angina?

Funn: Bilyd?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet. Graviditet? Preoperativ vurdering?

Aktuelt: Symptomer og funksjonsnivå. Hjertesvikt? Synkoper? Arytmi? Angina?

Funn: Bilyd?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
  • synkoper
  • nyoppstått arytmi
  • økende eller nyoppstått angina
  • hjertesvikt
  • komorbiditet
  • graviditet
  • symptomer er et viktig kriterium for prognostisk nytte av behandling
  • symptomer er avhengig av funksjonsnivå, og ulike funksjonshemninger kan maskere symptomer selv ved alvorlige tilstander
  • bilyder ved graviditet og tilfeldig oppdaget bilyd før annen risikofylt kirurgi bør avklares

Svake isolerte systoliske "lyder" hos pasienter med godt funksjonsnivå og liten mistanke om hjertesykdom er oftest uskyldige og kan gis lengere frist (inntil 26 uker).

Ved fravær av symptomer og hvor det er liten mistanke om hjertesykdom kan disse gis frist inntil 26 uker. Kombinert med splittet 2. hjertetone må man mistenke shunt.

Søk i NEL for "Klaffesykdommer"

Tilstander

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 29.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Vurdering av bilyd inkluderer vurdering av alle typer klaffelidelser. Også medfødte tilstander vil kunne fanges opp i denne tilstanden. Pasienter med klaffelidelser og symptomer med eller uten tegn på hjertesvikt har dokumentert nytte av behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • synkoper
 • nyoppstått arytmi
 • økende eller nyoppstått angina
 • hjertesvikt
 • komorbiditet
 • graviditet

Funksjonshemminger og passiv livsførsel kan maskere symptomer.

Preoperativ vurdering før annen risikofylt kirurgi.

Utdypende forklaring på tilstand
Vurdering av bilyd inkluderer vurdering av alle typer klaffelidelser. Medfødte tilstander vil også kunne fanges opp i denne gruppen. Uskyldige bilyder er vanlig og systoliske "lyder" hos pasienter med godt funksjonsnivå er ofte uskyldige, ikke-konstante og bør kontrolleres klinisk før eventuelt henvisning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer er et viktig kriterium for prognostisk nytte av behandling
 • symptomer er avhengig av funksjonsnivå, og ulike funksjonshemninger kan maskere symptomer selv ved alvorlige tilstander
 • bilyder ved graviditet og tilfeldig oppdaget bilyd før annen risikofylt kirurgi bør avklares

Svake isolerte systoliske "lyder" hos pasienter med godt funksjonsnivå og liten mistanke om hjertesykdom er oftest uskyldige og kan gis lengere frist (inntil 26 uker).

Ved fravær av symptomer og hvor det er liten mistanke om hjertesykdom kan disse gis frist inntil 26 uker. Kombinert med splittet 2. hjertetone må man mistenke shunt.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 29.11.2021

Klaffeopererte (helsekrav til førerkort)

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter tilstrekkelig sårtilheling dersom

a) det ikke er alvorlige arytmier og

b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV og

c) antikoagulasjonsbehandling er gitt der dette er indisert etter medisinske retningslinjer

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år, før den kan gis for inntil fem år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter tilstrekkelig sårtilheling dersom

a) det ikke er alvorlige arytmier

b) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse III eller IV og

c) ejeksjonsfraksjon er over 35 %

d) antikoagulasjonsbehandling er gitt etter medisinske retningslinjer

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen