Funksjonssvikt langsom debut

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bø r inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Boforhold, nettverk og ev. offentlig hjelp.  Førerkort.

Anamnese: Komorbiditet m. fullstendig liste over tidl. sykd.

Aktuelt: Beskrivelse av pasientens problemer og symptomer. Rask progresjon?

Funn: BT og puls. Avvikende nevrologi eller somatisk funn?

Suppl. us: Orienterende blodprøver.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Boforhold, nettverk og ev. offentlig hjelp.  Førerkort.

Anamnese: Komorbiditet m. fullstendig liste over tidl. sykd.

Aktuelt: Beskrivelse av pasientens problemer og symptomer. Rask progresjon?

Funn: BT og puls. Avvikende nevrologi eller somatisk funn?

Suppl. us: Orienterende blodprøver.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • komorbiditet
 • multifunksjonssvikt
 • samtidig delir
 • vanskelig sosial situasjon
 • grad av svikt i vitale funksjoner
 • rask progresjon
Behandling av alvorlig underliggende sykdom gir gevinst i overlevelse. Hvis det forblir ubehandlet vil infeksjoner, hjerteinfarkt, hjerneinfarkt og delir ha høy dødelighet.

Søk i NEL for "Funksjonssvikt langsom debut"

Tilstander Vis 60 treff »

Andre profesjonelle

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 29.11.2021

Funksjonssvikt utviklet over 4-12 uker (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • multifunksjonssvikt
 • samtidig delir
 • vanskelig sosial situasjon
 • grad av svikt i vitale funksjoner
 • rask progresjon

Behandling av alvorlig underliggende sykdom gir gevinst i overlevelse. Hvis det forblir ubehandlet vil infeksjoner, hjerteinfarkt, hjerneinfarkt og delir ha høy dødelighet.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 29.11.2021
Bakomforliggende årsak til Funksjonssvikt og falltendense hos eldre kan falle inn under flere punkter i førerkortforskriften.  
  Helseattest_forerett Se alle kapiteler i veilederen