Ervervet hjerneskade

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Alder.

Anamnese: Epilepsi?

Aktuell: Type og omfang av skade.  Atferdsvansker?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 25-04-2016

Fam/ Sos: Alder.

Anamnese: Epilepsi?

Aktuell: Type og omfang av skade.  Atferdsvansker?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • alder
  • atferdsvansker
  • type og omfang av skade
  • epilepsi

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 14.10.2019

Ervervet hjerneskade (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og diagnostikk: Avhengig av skadens omfang og følger, sanseutredning, nevropsykologisk utredning.

Behandling: Avhengig av omfanget av barnets/ungdommens vansker, medikamentell behandling, psykoedukativ tilnærming, intensiv trening.

Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • alder
  • atferdsvansker
  • type og omfang av skade
  • epilepsi

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.