Barneortopedi

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet og grad av annen utviklingshemming.

Aktuelt: grad av symptomer subjektive plager. Rehabiliteringspotensial

Funn: grad av funksjonssvikt

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet og grad av annen utviklingshemming.

Aktuelt: grad av symptomer subjektive plager. Rehabiliteringspotensial

Funn: grad av funksjonssvikt

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av symptomer og funksjonssvikt
 • grad av plager
 • rehabiliteringspotensial
 • grad av annen utviklingshemming
 • komorbiditet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 29.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer og funksjonssvikt
 • grad av plager
 • rehabiliteringspotensial
 • grad av annen utviklingshemming
 • komorbiditet
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer og funksjonssvikt
 • grad av plager
 • rehabiliteringspotensial
 • grad av annen utviklingshemming
 • komorbiditet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen